Stašaitis & Partners įžvalgos iš sporto ir laisvalaikio teisės srities.

 

Praktikoje atstovaudami klientus ginčuose vis dažniau pastebime, kad pasitaiko atvejų, kai krepšinio klubai sudarydami sportinės veiklos sutartis su profesionaliais žaidėjais sutartyse neaptaria reikšmingų klausimų. Pavyzdžiui, atvejų, kai po sutarties sudarymo žaidėjas nežaidžia rungtynėse dėl sveikatos problemų atsiradusių iki sutarties sudarymo – ar sporto klubas turėtų vykdyti sutartį (mokėti atlyginimą už visą sezoną žaidėjui, ir kt.) ar galėtų sutartį nutraukti, o gal turėtų sustabdyti? Kokias teises tokiu atveju turėtų klubas ir žaidėjas?

Vadovaudamiesi ilgamete teisinio darbo praktika šioje srityje, taip pat atsižvelgiant į formuojamą teismų praktiką, primename, kad profesionalaus sporto teisiniams santykiams  galioja sutarties laisvės principas, būdingas civiliniams, o ne darbo teisiniams santykiams. Nors sportinės veiklos sutartis priskiriama prie paslaugų teikimo sutarčių, tačiau ne visos paslaugų teikimo nuostatos, įtvirtintos įstatymuose gali būti taikytinos žaidėjams, jeigu to nėra sutartyje. Taigi, prieš sudarant sportinės veiklos sutartis, rekomenduojame apsvarstyti visus svarbius aspektus ir detaliai juos aptarti sutarties sąlygose.