Facebook Posts

Advokatų kontora Stašaitis & Partners džiaugiasi dėl savo kliento užsienio šalies piliečio, kuriam buvo suteiktas leidimas nuolat gyventi Lietuvoje, nepaisant aplinkybės, jog tarp jo leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje buvo susidariusi 31 dienos pertrauka. Pastebime, kad tokios pertraukos tarp leidimų laikinai gyventi dažniausiai susidaro keičiantis leidimo laikinai gyventi teisiniam pagrindui. Direktyvos 2003/109/EB 6 konstatuojamoje dalyje nurodoma, jog pagrindinis kriterijus, kad būtų suteiktas ilgalaikio gyventojo statusas, turi būti gyvenimo valstybės narės teritorijoje trukmė. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra pasisakęs, kad vien ta aplinkybė, jog tarp leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje yra susidaręs 32 dienų tarpas, tačiau tuo metu pareiškėja turėjo nacionalinę vizą (D) ir faktiškai bei teisėtai gyveno Lietuvoje, nėra pakankamas pagrindas spręsti, kad pareiškėja neįgijo teisės į leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje. Vertinant teisę įgyti nuolatinio gyventojo statusą turi būti atsižvelgiama į faktinę Lietuvos Respublikoje teisėtai ir nuolat gyvento laiko trukmę bei kitas susijusias aplinkybes.

Law office Stašaitis & Partners is happy for their client, foreign citizen, who was granted a permanent residence permit in Lithuania, despite the fact that there was a 31 day break between his temporary residence permits . It should be noted that such breaks between temporary residence permits usually occur due to a changes in the legal basis for receipt of the temporary residence permit. Part 6 of Directive 2003/109 / EC states that the main criterion for granting long term resident status must be the length of residence in the territory of a Member State. The Supreme Administrative Court of Lithuania has ruled that the mere fact that there is a gap of 32 days between temporary residence permits in the Republic of Lithuania, but at that time the applicant had a national visa (D) and actually and legally resided in Lithuania, is not sufficient grounds to conclude that the applicant hadn't acquire the right to a permanent residence permit. While assessing the right to acquire the status of a permanent resident, the actual duration of legal and permanent residence in the Republic of Lithuania as well as other related circumstances must be taken into account.
... See MoreSee Less

Advokatų kontora Stašaitis & Partners džiaugiasi dėl savo kliento užsienio šalies piliečio, kuriam buvo suteiktas leidimas nuolat gyventi Lietuvoje, nepaisant aplinkybės, jog tarp jo leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje buvo susidariusi 31 dienos pertrauka. Pastebime, kad tokios pertraukos tarp leidimų laikinai gyventi dažniausiai susidaro keičiantis leidimo laikinai gyventi teisiniam pagrindui. Direktyvos 2003/109/EB 6 konstatuojamoje dalyje nurodoma, jog pagrindinis kriterijus, kad būtų suteiktas ilgalaikio gyventojo statusas, turi būti gyvenimo valstybės narės teritorijoje trukmė. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra pasisakęs, kad vien ta aplinkybė, jog tarp leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje yra susidaręs 32 dienų tarpas, tačiau tuo metu pareiškėja turėjo nacionalinę vizą (D) ir faktiškai bei teisėtai gyveno Lietuvoje, nėra pakankamas pagrindas spręsti, kad pareiškėja neįgijo teisės į leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje. Vertinant teisę įgyti nuolatinio gyventojo statusą turi būti atsižvelgiama į faktinę Lietuvos Respublikoje teisėtai ir nuolat gyvento laiko trukmę bei kitas susijusias aplinkybes.

Law office Stašaitis & Partners is happy for their  client,  foreign citizen, who was granted a permanent residence permit in Lithuania, despite the fact that there was a 31 day break between his temporary residence permits . It should be noted that such breaks between temporary residence permits  usually occur   due to a changes in the legal basis for receipt of  the temporary residence permit. Part  6 of Directive 2003/109 / EC states that the main criterion for granting long term resident status must be the length of residence in the territory of a Member State. The Supreme Administrative Court of Lithuania has ruled that the mere fact that there is a gap of 32 days between temporary residence permits in the Republic of Lithuania, but at that time the applicant had a national visa (D) and actually and legally resided in Lithuania, is not sufficient grounds to conclude that the applicant hadnt acquire the right to a permanent residence permit. While  assessing the right to acquire the status of a permanent resident, the actual duration of legal and permanent residence in the Republic of Lithuania as well as other related circumstances must be taken into account.

 

Comment on Facebook

Great job done by the best migration lawyer in Lithuania!!!!

Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimu advokatų kontoros Stašaitis & Partners klientui Aplinkos apsaugos departamento skirta sankcija, už nedeklaruotą ar deklaruotą mažesnį negu išgautas gamtos išteklių kiekį, sumažinta net 10 kartų nuo 30 782 Eur iki 3 078 Eur. Priimdamas sprendimą teismas atsižvelgė į advokatų kontoros Stašaitis & Partners argumentus, jog papildomai apskaičiuoti mokesčiai už išgautus gamtos išteklius buvo sumokėti, įmonė nevengė mokestinės prievolės, sistemiškai nepažeidinėjo įstatymo, analogiškų pažeidimų neturėjo. ... See MoreSee Less

Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimu advokatų kontoros Stašaitis & Partners klientui  Aplinkos apsaugos departamento skirta sankcija, už nedeklaruotą ar deklaruotą mažesnį negu išgautas gamtos išteklių kiekį, sumažinta net 10 kartų nuo 30 782 Eur iki 3 078 Eur. Priimdamas sprendimą teismas atsižvelgė į advokatų kontoros Stašaitis & Partners argumentus, jog papildomai apskaičiuoti mokesčiai už išgautus gamtos išteklius buvo sumokėti, įmonė nevengė mokestinės prievolės, sistemiškai nepažeidinėjo įstatymo, analogiškų pažeidimų neturėjo.

Atmintis gyva, nes liudija! ... See MoreSee Less

Atmintis gyva, nes liudija!
Ikelti daugiau