Facebook Posts

VMI (Valstybinė mokesčių inspekcija)Sąraše esantys verslai, kol nepasibaigs ekstremali padėtis, gali nė piršto nejudinti. Tai yra, nereikia siųsti mums jokių prašymų. Kai pasibaigs ekstremali situacija, turėsite 2 mėnesius nuspręsti, ar mokėsite mokesčius, ar sudarysite BEPROCENTĘ mokestinės paskolos sutartį.
Info apie pagalbą verslui - www.vmi.lt/cms/informacija-verslui-del-covid-19
... See MoreSee Less

Advokatų kontoros Stašaitis & Partners atstovaujamo Kliento byloje Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartimi suformuota nauja praktika, dėl teisės pateikti prašymą dėl leidimo nuolat gyventi išdavimo, esant pertraukai tarp išduotų leidimų laikinai gyventi. Teismas pažymėjo, kad Migracijos Departamentas priimdamas pareiškėjų prašymus dėl leidimų nuolat gyventi išdavimo vadovaudamasis procedūrinėmis Aprašo nuostatomis dėl dokumentų pateikimo, iš esmės neteisėtai ir pažeidžiant teisės aktus sprendė dėl materialinio reikalavimo, t.y., dokumentų priėmimo stadijoje sprendė/vertino, kad pareiškėjas neatitinka LR Įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties 53 straipsnio 1 dalies 8 punkto nuostatos. Šiuo aspektu teismas pabrėžė, kad viešojo administravimo subjektas gali reikalauti iš asmens pateikti tik tiek dokumentų, kiek yra reikalinga priimti administracinį sprendimą (šiuo atveju – spręsti dėl leidimo nuolat gyventi išdavimo). Be to, viešojo administravimo subjektas negali reikalauti iš asmens pateikti to, ko jis neturi. Kitaip aiškinant nagrinėjamu atveju aktualias Aprašo nuostatas dėl dokumentų pateikimo, susidarytų situacija, kai viešojo administravimo subjektas daugeliu atvejų galėtų spręsti dėl asmens pateikto prašymo dėl leidimo išdavimo esmės prašymo priėmimo stadijoje, kas laikytina ydinga praktika, apribojančia besikreipiančio asmens teises. ... See MoreSee Less

Ikelti daugiau