Stašaitis & Partners advokatų kontora teikiamas paslaugas skirsto į tokias pagrindines specializacijos sritis

Įmonių teisė

Advokatų kontora Stašaitis & Partners savo Klientams padeda spręsti Įmonių teisės klausimus susijusius su juridinių asmenų steigimu, pertvarkymu, restruktūrizavimu, bankrotu ir likvidavimu. Kvalifikuotai rengiame įmonių susijungimų ir įsigijimų projektus, individualiai įvertindami kiekvieną atvejį ir projektui pateikdami tinkamiausią teisinį sprendimą. Be to profesionaliai konsultuojame įvairaus pobūdžio įmonės valdymo klausimais, atstovaujame santykiuose su trečiaisiais asmenimis bei padedame tinkamai paruošti visus su įmonės valdymu susijusius dokumentus.

Nekilnojamo turto ir statybos teisė

Konsultuojame advokatų kontoros Stašaitis & Partners Klientus įgyjant arba perleidžiant nekilnojamąjį turtą, sudarant pirkimo – pardavimo, lizingo, išperkamosios nuomos, turto valdymo ir bendrosios jungtinės veiklos sandorius. Savo Klientams siūlome kūrybingus ir racionalius sprendimus, kurie reikalingi vystant nekilnojamojo turto projektus, konsultuojame rizikos valdymo bei viešojo ir privataus kapitalo partnerystės teisiniais aspektais. Teikiame teisinę pagalbą įgyvendinant statybos projektus, rengiame preliminarias butų ir kitų patalpų pirkimo – pardavimo sutartis, teisių į nekilnojamuosius daiktus perleidimo ir kitų sandorių projektus, atstovaujame Klientams derybose, vertiname sutarčių nuostatas teisiniu aspektu.

Finansų ir mokesčių teisė

Advokatų kontora Stašaitis & Partners savo Klientus konsultuoja finansų ir mokesčių teisės klausimais. Teikiame teisines išvadas mokesčių ir jų administravimo klausimais, vertiname klientų planuojamą vykdyti arba plėtojamą komercinę veiklą įvairiais mokesčių teisės aspektais. Kontoros teisininkai padeda spręsti tiesioginių ir netiesioginių mokesčių klausimus, atstovauja Klientus ikiteisminiuose mokestiniuose ginčuose mokesčių inspekcijoje ar kitose valstybės institucijose ir teisme.

Transporto teisė

Advokatų kontoros Stašaitis & Partners teisininkai savo Klientus konsultuoja Transporto teisės srityje. Sprendžiame su krovinių ir keleivių pervežimu, ekspedijavimu susijusius teisinius klausimus. Atstovaujame Klientui santykiuose su trečiaisiais asmenimis, muitinėje ir kitose valstybės institucijose. Rengiame ir prižiūrime transportavimo sutartis bei įvairius kitus su transporto teise susijusius dokumentus.

Darbo teisė

Advokatų kontoros Stašaitis & Partners teisininkų komanda konsultuoja Klientus įvairiais su darbo teise susijusiais klausimais. Rengiame ir prižiūrime įmonių, įstaigų, organizacijų lokalinius darbo teisės aktus ar kitus su darbo santykiais susijusius dokumentus, darbo ginčų procesinius dokumentus, atstovaujame Kliento interesus darbo ginčų bylose.

Farmacijos ir medicinos teisė

Advokatų kontoros Stašaitis & Partners teisininkai konsultuoja Klientus įvairiais Farmacijos ir medicinos teisės klausimais. Atstovaujame Klientų interesams ginčuose dėl žalos padarytos dėl nepakankamo gydytojų rūpestingumo bei profesinės etikos nesilaikymo. Rengiame dokumentus būtinus asmenų akreditavimui ir licencijavimui farmacijos bei sveikatos priežiūros veiklai vykdyti. Konsultuojame farmacijos ir sveikatos priežiūros specialistų civilinės atsakomybės, pacientų teisių apsaugos ir žalos sveikatai atlyginimo, biomedicininių tyrimų vykdymo, vaistų gamybos, prekybos ir reklamos klausimais.

Pramoninės ir intelektinės nuosavybės teisė

Savo Klientams rengiame autorines, kūrinių, prekės ženklų, pramoninio dizaino, patentų, frančizės ar kitas licencines sutartis. Atstovaujame Klientus registruojant prekių ženklus, konsultuojame visais pramoninės ir intelektinės nuosavybės klausimais, teikiame teisines išvadas. Profesionaliai padedame advokatų kontoros Stašaitis & Partners Klientams spręsti visus ginčus, kylančius dėl pramoninės ir / ar intelektinės nuosavybės teisių ir atstovaujame savo Klientų interesams santykiuose su trečiaisiais asmenimis

Sporto ir laisvalaikio teisė

Advokatų kontora Stašaitis & Partners teikia teisines paslaugas Lietuvos ir užsienio sportininkams, sporto klubams ir organizacijoms.
Stašaitis & Partners advokatų kontoros teisininkai konsultuoja sporto klubų ir kitų sporto organizacijų veiklos, varžybų, įvairių sporto bei pramoginių renginių organizavimo ir vykdymo bei sporto rėmimo teisiniais klausimais. Mes profesionaliai rengiame sporto veiklos sutartis su sportininkais ir treneriais, atstovaujame savo Klientus sprendžiant teisinius ginčus Lietuvos ir tarptautinėse sporto ginčų nagrinėjimo institucijose.

Bankrotas ir restruktūrizavimas

Siekiant tinkamai pasinaudoti sudėtingomis ir teikiančiomis daug pasirinkimo galimybių bankroto ar restruktūrizavimo procedūromis savo Klientams siūlome profesionalią advokatų kontoros Stašaitis & Partners pagalbą. Konsultuojame bankroto procedūros ar restruktūrizavimo pradėjimo, vykdymo ir stebėjimo klausimais. Rengiame pareiškimų teismui dėl bankroto ar restruktūrizavimo bylos iškėlimo kitų neteisminių ir teisminių bankroto procedūrų dokumentus.

Viešųjų pirkimų teisė

Advokatų kontoros Stašaitis & Partners advokatai teikia konsultacijas visais viešųjų pirkimų teisės klausimais, atstovauja perkančiąsias organizacijas ar tiekėjus ginčuose dėl viešųjų pirkimų vykdymo.

Nuolatinis įmonės skolininkų skolų valdymas, išieškojimas ir prevencija

Teisininkai, įvertinę skolą įrodančius dokumentus bei patikrinę skolininko finansinę situaciją nustato, kokie teisiniai veiksmai ir priemonės yra reikalingi skolai atgauti.
Teikiamos paslaugos skolų išieškojimo ir prevencijos srityje:

 • kreditingumo ataskaitos,
 • analizė apie juridinius asmenis tiek Lietuvoje, tiek užsienyje,
 • monitoringo ataskaitos (informacija apie pasikeitimus klientų ar skolininkų įmonėse),
 • procesinių dokumentų rengimas (ieškinys, priešieškinis, teismo įsakymas, ieškinys ir kt.),
 • kitų juridinę reikšmę turinčių dokumentų rengimas (vekselis; skolos raštelis, mokėjimo grafikas ir kt.),
 • Kliento atstovavimas derybose,
 • strategijos bei papildomų dokumentų rengimas,
 • ikiteisminis skolos išieškojimas,
 • teisminis skolos išieškojimas.

Kitos teisinės paslaugos

administracinės teisės ir administracinių nusižengimai

 • asmens duomenų apsaugos,
 • migracijos,
 • vartotojų,
 • konkurencijos,
 • draudimo ir kt.